ธุรกิจของเรา

บริการร้านสะดวกซื้อ

7-Eleven 7-Eleven Book Smile Book Smile
……………………………………………………………………………………………………………………………
Kudsan Kudsan Xta eXta
……………………………………………………………………………………………………………………………
24 Catalog CP Retailink
……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Kudsan

 

 

Bellinee’s 

 

     24 Shopping
……………………………………………………………………………………………………………………………
shopat24    
……………………………………………………………………………………………………………………………

บริการด้านการเงิน

Counter Service Counter Service Smart Purse Thai Smart Card
……………………………………………………………………………………………………………………………

บริการด้านอาหารพร้อมรับประทาน และเบเกอรี่

CPRAM    
……………………………………………………………………………………………………………………………

บริการด้านการศึกษา ธุรกิจค้าปลีก

สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
……………………………………………………………………………………………………………………………
สถาบันอบรม
ปัญญธารา
ALL Training สถาบันอบรม
ALL Training
……………………………………………………………………………………………………………………………
ศึกษาภิวัฒน์

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

……………………………………………………………………………………………………………………………

บริการด้านสารสนเทศ

Gosoft Gosoft    
……………………………………………………………………………………………………………………………

บริการด้านการสื่อการตลาด

MAM Heart MAM Heart    
……………………………………………………………………………………………………………………………

บริการด้านการบริหารโลจิสติก

Dynamic Management Dynamic Management    
……………………………………………………………………………………………………………………………

บริการด้านค้าส่ง

Siam Makro    
……………………………………………………………………………………………………………………………