เสนอสินค้าจำหน่ายใน 7-ELEVEN

รายละเอียดแนะนำ เซเว่น อีเลฟเว่น ภายใต้การบริหารงานของ ซีพี ออลล์ มุ่งเน้นตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เซเว่น อีเลฟเว่น จึงได้คัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพเข้ามาจำหน่ายทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค ซึ่งมีสินค้าวางจำหน่ายหลากหลายรายการและมีสินค้าใหม่หมุนเวียนทุกเดือน

นอกจากสินค้าที่มาจากผู้ผลิตรายใหญ่แล้ว เซเว่น อีเลฟเว่น ยังมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าจากผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEs โดยวางจำหน่ายสินค้าในร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า โดยมีหมวดสินค้า ดังต่อไปนี้
 • Ready to Eat Food
 • อาหารพร้อมทาน
 • Beverage
 • เครื่องดื่มพร้อมดื่ม
 • Grocery
 • ของใช้, สินค้าอุปโภค
 • Others
 • อื่นๆ

สำหรับผู้ประกอบการรายใดสนใจส่งสินค้าเข้ามาจำหน่าย บริษัทได้มีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา หากสินค้าตรงกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้ามากรอกรายละเอียด โดยการกด Login เพื่อเข้าสู่ระบบ สำหรับท่านใดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกโดยการ กด Register จากนั้นจึงเข้าสู่ระบบ

เอกสารประกอบในการเสนอสินค้า ได้แก่ รูปสินค้า (ใส่ได้ 3 รูป) และขนาด Pixel ตามความเหมาะสม

ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกเข้ามาจำหน่าย มีดังนี้
 • จุดเด่นของสินค้า
 • ข้อมูลตลาด
 • กลุ่มเป้าหมาย