เกี่ยวกับ Store Business Partner

 

 

7-Eleven เป็นกิจการค้าปลีกในลักษณะร้านอิ่มสะดวก ซึ่งดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และการให้บริการต่างๆเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุด จนถึงปัจจุบัน 7-Eleven ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก สามารถให้บริการลูกค้า 9 ล้านคนต่อวัน โดยมีสาขาครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ กว่า 9,000 สาขา (ข้อมูล ณ เมษายน 2559 ) ทั่วประเทศ


 

 

ทั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ทำการขยายกิจการให้กว้างขึ้นโดยใช้ระบบ Store business partner หรือการให้อนุญาตสิทธิช่วง ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาบริหารกิจการที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ภายใต้ระบบอันทันสมัย โดยบริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด ให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน หลักการคัดเลือกสินค้า ระบบการเงิน มีแผนส่งเสริมการขายและแผนการโฆษณาทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการไปช่วยแนะนำและแก้ปัญหาต่าง ๆ 

 

 

 

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสทางการลงทุน โดยเพิ่มโมเดลการลงทุนร้านเซเว่นฯ ที่ให้บริการ ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส (eXta Plus) ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส (eXta Plus) ร้านยาเพื่อสุขภาพในชุมชน ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าประเภทยา สินค้าสุขภาพ/สมุนไพร อาหารเสริมและเวชสำอาง และมีเภสัชกรประจำที่พร้อมจะให้คำปรึกษากับลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นร้านยาใกล้ชุมชนที่ชุมชนไว้ใจ เพราะเราอยากให้คนในชุมชนมีสุขภาพดี  

 

 

 

 

 

 

อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของการเปิดร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ก็คือ มีเภสัชกรประจำร้านเพื่อให้คำปรึกษา ดังนั้นจึงเปิดโอกาสแก่ผู้สนใจหรือมีญาติพี่น้องทางตรง ที่เป็นเภสัชกรที่มีใบประกอบโรคศิลป์สนับสนุนให้มาทำธุรกิจร้าน 7-Eleven และ ร้านยา eXta Plus

 

 

สำหรับท่านที่สนใจสามารถคลิกดูรายละเอียดต่างๆ เพื่อการเข้าร่วมเป็นหนึ่งใน Store business partner ของร้าน 7-Eleven และ ร้าน 7-Eleven ที่มีร้านยา eXta Plus ไม่ว่าจะเป็น

 

 

สิทธิประโยชน์

 

ขั้นตอนการเป็นStore business partner

 

ติดต่อเข้าฟังสัมมนา

 

คำถามที่พบบ่อย

 

 

 

       โดยสามารถอ่านเรื่องราวจากผู้ประกอบธุรกิจ Store business partner ร้านเซเว่นฯ ตัวจริงเสียงจริง พร้อมเคล็ดลับในการประกอบธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จได้ที่ คุยกับ Store partner