Store Business Partner Online

       และเพราะ “ความสะดวก” คือสิ่งสำคัญ เราจึงขยายกิจการให้กว้างขึ้นโดยใช้ระบบ Store business partner โดยเปิดโอกาสแก่ผู้ที่สนใจ สามารถเข้ามาบริหารกิจการได้ง่ายๆ ภายใต้ระบบอันทันสมัย โดยบริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน หลักการคัดเลือกสินค้า ระบบการเงิน มีแผนส่งเสริมการขายและแผนการโฆษณาทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการไปช่วยแนะนำและแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
 
 
     
 
       ซึ่งสำหรับใครที่ใครสนใจอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ Store business partner เซเว่น อีเลฟเว่นล่ะก็ ลองมารู้จักกับ Store partner ตัวจริงเสียงจริงที่บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่นมาอย่างยาวนาน แล้วคุณจะรู้ว่า การเป็น Store partner เซเว่นฯ ไม่ยากอย่างที่คิด!
 
 
 
 
 
 

"ร่วมเติบโตไปพร้อมกับเรา"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัคร SBP  โทร 02-826-7800