ABOUT US

เกี่ยวกับซีพี ออลล์

ผู้บริหารร้านสะดวกซื้อ "เซเว่น อีเลฟเว่น" ที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมามากกว่า 25 ปี ให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชนทุกทิศทั่วไทย ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

STORE BUSINESS PARTNERS

STORE BUSINESS PARTNERS

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาบริหารร้าน 7-Eleven ภายใต้ระบบอันทันสมัย โดยบริษัทจะให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด ให้ความเข้าใจในการบริหารงานและแผนการขายทั่วประเทศ เพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกัน

7 GO GREEN

เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชม.

โครงการเพื่อสนับสนุนการรักษาสภาพแวดล้อมตามปณิธานสีเขียวของบริษัท โดยรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น นอกจากนั้นยังมีแผนเพิ่มชนิดสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม "Green Product" และโครงการ "ร้านประหยัดพลังงานต้นแบบ" เพื่อลดการใช้พลังงานภายในร้าน 7-Eleven

INVESTOR UPDATE

ลงทุนสัมพันธ์

SET NOTIFICATIONS 2018

Presentation Slides FY18