ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

Investor relations Office

CP ALL Public Company Limited

119 Tara Sathorn Tower, 12th Floor,
Soi Sathorn 5, South Sathorn Rd.,
Bangkok, 10120 Thailand

Telephone : 02-648-2501
Fax : 02-679-0050
Email : investor@cpall.co.th