ทุนสานฝัน เพื่อลูกหลานโชห่วย

โครงการ "ทุนสานฝัน เพื่อลูกหลานโชห่วย"

 

 

 

 

 

ทุนสานฝัน เพื่อลูกหลานโชห่วย

 

 

เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน ของเซเว่น อีเลฟเว่น สนับสนุนให้บุตรหลาน และลูกจ้างร้านโชวห่วย ได้มีโอกาสเข้าศึกษาฟรีในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานธุรกิจค้าปลีก โดยสามารถนำความรู้ด้านธุรกิจค้าปลีกที่ได้รับ ไปเป็นแนวทางพัฒนาธุรกิจของตนอย่างยั่งยืน ผู้ที่ได้รับทุนสามารถเข้าศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  หรือศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ มีมากถึง 20 แห่ง ทั่วประเทศ

 

 

 

"ทุนการศึกษา ปวช. สาขาธุรกิจค้าปลีก

เรียนจากประสบการณ์จริง

มีรายได้ระหว่างเรียน

มุ่งสู่การเป็นเถ้าแก่รุ่นใหม่"

 

 

เรียนแบบทวิภาคี

 


เรียนรู้ควบคู่การทำงาน โดยสาขาธุรกิจค้าปลีก เรียน 3 เดือน สลับกับภาคปฏิบัติ 3 เดือน ตลอดระยะเวลา 3 ปี ได้รับประสบการณ์จากการทำงานจริง มีรายได้ระหว่างเรียน ช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
จบแล้วมีงาน สู่การเป็นเจ้าของกิจการในอนาคต

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

 


ปี 2550  รางวัลรองชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม ชื่อผลงาน "นวัตกรรมเรียนรู้จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง" จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 


ปี 2555  รางวัลชนะเลิศเหรียญทองหลักสูตรฐานสมรรถนะ จากคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

 


•  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า


•  อายุระหว่าง 15-20 ปี


•  เป็นลูกหลานผู้ค้ารายย่อย หรือลูกจ้างจากเจ้าของร้านค้า

 

 

หลักฐานการสมัคร

 

•   รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

•   ใบสรุปผลการเรียนรวม ณ ปัจจุบัน หรือใบรับรองการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า

•   หนังสือรับรองความเป็นลูกหลานผู้ค้ารายย่อยหรือลูกจ้างร้านค้า

 

 

วิธีการสมัคร

 


•   สมัครได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จ.ชลบุรี โทร. 038 790 421 , 091 004 8076  หรือ www.cpall.co.th

 

 

 

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์


•  กรุงเทพฯ
เพชรเพกษม / สุขุมวิท / สะพานควาย / คลองสาน / ลาดพร้าว / รังสิต / สำโรง / จรัญสนิทวงศ์ / บางกะปิ / พระราม 2

 


•  ภูมิภาค
ลำปาง / นครสวรรค์ / อยุธยา / ชลบุรี / นครราชสีมา / ขอนแก่น / อุดรธานี / เพชรบุรี / สุราษฎร์ธานี / หาดใหญ่
 

 

 

 

 

สมัครเข้าร่วมโครงการ