รักษ์ชุมชน

ปันความรู้ “ทำโชห่วยให้รวยอย่างยั่งยืน” สร้างเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน

 

 

 

       บริษัทร่วมมือกับสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกทุนไทย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เดินสายให้ความรู้แก่ร้านโชห่วยทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาสทั่วภูมิภาค ด้วยการจัดงานสัมมนา “ทำโชห่วยให้รวยอย่างยั่งยืน” โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากในบริษัท จากธุรกิจเอสเอ็มอีและธุรกิจค้าปลีกที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียง มาร่วมถ่ายทอดความรู้ เทคนิค เคล็ดลับ และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการสินค้าและบริการ การบริหารการตลาด การบริหารเงินทุน  การบริหารสต็อกสินค้า, การบริหารบุคคล,ระบบโลจิสติกส์ การนำเทคโนโลยีช่วยพัฒนาธุรกิจค้าปลีก พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ให้กับผู้ประกอบการเจ้าของร้านโชห่วยและประชาชนทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ซึ่งจัดมาแล้วทั้งหมด 24 ครั้งทั่วภูมิภาค เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต ระยอง ขอนแก่น พิษณุโลก สงขลา ราชบุรี อุดรธานี ชลบุรี นครราชสีมา เชียงราย อุบลราชธานี เพชรบุรี นครปฐม อยุธยา ศรีสะเกษ กาญจนบุรี และพังงา โดยมีผู้ประกอบการรายย่อยและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายประมาณ 6,700  คน

 

 

 

 

โครงการกาแฟสร้างอาชีพเพื่อสังคมและชุมชน

 

 

 

 

       การรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน บริษัทในเครือซีพีออลล์ อย่าง ซีพี รีเทลลิงค์ ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจร้าน กาแฟ ครอบคลุมเนื้อหาด้านทำเล การจัดการ การตลาด การบริหารร้าน การสร้างความแตกต่าง วิธีชงกาแฟและคัดเลือกวัตถุดิบที่ถูกต้อง ให้การศึกษาร้านต้นแบบ ซึ่งการอบรมนี้ไม่มีข้อผูกมัดและค่าใช้จ่าย  โดยตั้งเป้าผู้เข้าอบรมไว้ 2,010 คน ภายในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งอบรมไปแล้วทั้งสิ้น 9 รุ่น กว่า 600 คน โดยในจำนวนนี้มีผู้ผ่านการอบรมไปเปิดร้านกาแฟแล้วกว่า 30 ร้าน

 

 

 

 

จิตอาสา ซีพี ออลล์

 

 

       

 

       มหาอุทกภัยในปี 2554 ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียและผลกระทบที่รุนแรงแก่ประเทศไทยในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านชีวิตความเป็นอยู่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ด้านจิตใจ” ซึ่งต้องได้รับการช่วยเหลือและฟื้นฟู เพื่อเสริมสร้างกำลังใจและความเข้มแข็งให้กับบุคคล บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีจิตอาสา คือ การเป็นผู้ให้เสียสละสิ่งที่ตนเองมีเพื่อเผื่อแผ่ให้กับส่วนรวมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม จึงมีความคิดริเริ่มก่อตั้ง “ชมรมจิตอาสา ซีพี ออลล์” ขึ้นในปี 2555 โดยมีพนักงานของบริษัทในส่วนต่างๆ ร่วมกันอาสาสมัครมาเป็นสมาชิก เพื่อทำหน้าที่ประสานงานในการทำกิจกรรมอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือต่างๆ เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมและประเทศชาติต่อไป