เซเว่นบุ๊คอวอร์ด

      

 

 

 

 

 

       บริษัท ซีพี ออลล์  จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านมาตั้งแต่ปี 2537 – ปัจจุบัน จากการดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่าน พบว่าเยาวชนไทยยังมีนิสัยรักการอ่านน้อย อีกทั้งปัญหาในการผลิตหนังสือดีมีคุณภาพยังน้อย ปี 2547 ซีพี ออลล์ จึงเริ่มจัดการประกวดหนังสือดีเด่น เซเว่นบุ๊คอวอร์ด  เป็นครั้งแรก โดยในปี 2557 นี้ดำเนินการสืบเนื่องเป็นปีที่ 11 แล้ว วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกและส่งเสริมหนังสือดีมีคุณภาพให้กับสังคมไทย และส่งเสริมการอ่านและเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งให้กับเยาวชนไทย ล่าสุดเตรียมเปิดรับผลงานจากนักเขียนและสำนักพิมพ์เข้าประกวดครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 โดยยังคงมีการกำหนดรางวัลไว้ 7 ประเภท ได้แก่

 

   

1.กวีนิพนธ์ 

 

2.นวนิยาย 

 

3.นิยายภาพ (การ์ตูน) 

 

4.รวมเรื่องสั้น 

 

5.วรรณกรรมสำหรับเยาวชน 

 

6.สารคดี (ทั่วไป) 

 

7. รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ มีจำนวน 4 หมวด คือ กวีนิพนธ์ นวนิยายขนาดสั้น รวมเรื่องสั้น และนิยายภาพ (การ์ตูน) 

 

 

 

รางวัลสำหรับการประกวดทั่วไป

 


รางวัลชนะเลิศ


ผู้ประพันธ์     โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 100,000 บาท


ผู้จัดพิมพ์      โล่เกียรติยศจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

 


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


ผู้ประพันธ์     โล่เกียรติยศจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และเงินรางวัล 50,000 บาท

 

ผู้จัดพิมพ์      โล่เกียรติยศจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

 


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 


ผู้ประพันธ์     โล่เกียรติยศจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และเงินรางวัล 30,000 บาท


ผู้จัดพิมพ์      โล่เกียรติยศจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

 

 

 

รางวัลการประกวด "นักเขียนรุ่นเยาว์"

 


รางวัลชนะเลิศ


เงินสด 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2


เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

     

 

 

 

       ผู้สนใจจะส่งผลงานเข้าประกวดครั้งที่ 13 สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่พฤศจิกายน 2558 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 และจะมีการประกาศผลในเดือนกรกฎาคม 2559 และมอบรางวัลเดือนสิงหาคม 2559 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pr7eleven.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2648-2901-2