เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ

 

 

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20  อิ่มบุญ...ใจกลางเมืองหลวง “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ”

 

       

       ด้วยความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่า “พระพุทธศาสนา” สามารถขัดเกลาให้คนเป็นคนดีได้ อีกทั้งการส่งเสริมให้คนในสังคมเป็นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนดี”  จึงได้ดำเนินโครงการปฏิบัติธรรมนำสมัย “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2538 เพื่อเชิดชูพระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้คนในสังคมน้อมนำคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเป็นหลักปฏิบัติในการครองตนในทางที่ชอบที่ควรรวมทั้งเข้าใจหลักคำสอนอย่างลึกซึ้ง

 

       

       ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นดำเนินโครงการนี้มา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สนใจร่วมปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งในแต่ละเดือนบริษัทจะนิมนต์พระสงฆ์มาเทศนาธรรมะ 3 สัปดาห์ ส่วนอีก 1 สัปดาห์จะเป็นฆราวาสมาเล่าข้อคิดในการนำธรรมะมาใช้ในการดำรงชีวิต ทุกวันศุกร์ เวลา 12.00–13.30 น. ณ ซีพี ทาวเวอร์ ถนนสีลม และสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาร่วมปฏิบัติธรรม สามารถติดตามรับชมเทปบันทึกภาพโครงการดังกล่าวได้ใน รายการ“พุทธปัญญาภิรมย์” ทุกวันอาทิตย์เวลา 07.05 น. และในวันเสาร์ถัดไปเวลา 07.05 น. ทาง TRUE VISIONS  ช่อง 7 (TNN1) และรายการ “ทำวัตรเช้ากับเซเว่นอีเลฟเว่น” ทุกวัน เวลา 05.30-06.00 น. ทาง TRUE VISIONS ช่อง 7 (TNN1) ได้อีกทางหนึ่ง