ซีพี ออลล์ รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 256114 พ.ค. 2561 : ซีพี ออลล์ รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2561

 

 

 

 

 

 

       คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ เป็นประธานการประชุม  CP ALL : Analysts’ Meeting-1 Q18 Performance Highlights เพื่อรายงานผลประกอบการของบริษัท  และบริษัทในกลุ่มบมจ.ซีพี ออลล์ไตรมาสที่ 1   ปี 2561  ให้กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน โดยมีคณะผู้บริหาร ซีพี ออลล์ ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจ ตามหลักธรรมาภิบาล ณ อาคารธาราสาทร