ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเจาะกลยุทธ์ ค้าปลีกยุค 4.0

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. โรงแรมทินิดี แอท ระนอง ห้องเรืองราษฏร์ จ.ระนอง